ترافیکی

 

1 . رنگ ترافیک اکریلیک
این رنگ که بر پایه رزین های اکریلیک ترمو پلاستیک تولید وعرضه می‌‌گردد دارای خواص ویژه جهت خط‌ کشی جاده و استفاده روی سطوح آسفالت و بتون بوده و از مقاومتهای جوی و رطوبتی خوب برخوردار است و در حرارت متعارف سخت می‌گردد‌. ضمناً خواص مندرج در استاندارد ملی ایران بشماره 3758 را بطور کامل پوشش می‌دهد.

2 . رنگ تخصصي جدولی

معرفي و كاربرد: پوشرنگ جدولي پارس اطلس شيمي بر پايه رزين هاي آكريليك ترموست يك جزئي وآلکیدی و بر اساس آخرين فرمولاسيون موجود در صنايع رنگسازي و سازگار با آب و هواي مناطق مختلف تهيه شده.
اين رنگ داراي زمان خشك شدن دوام و چسبندگي مناسبي بوده وپايداري خوبي در برابر عوامل جوي از خود نشان ميدهد.لذا جهت محيط هاي داخلي و خارجي وكليه سطوح هاي فلزي و چوبي و گچي و سيماني و آجري پيشنهاد ميشود.