اپوکسی پلی آمید زینک ریچ

پرایمر ضد خوردگی (زینک ریچ) اپوکسی

آستری زینک ریچ اپوکسی دارای خواص ویژه ضد خوردگی بوده که عمدتاً ناشی از اثرات متقابل الکترو شیمیائی پیگمنت مذکور و سطوح

فولادی (آهنی) می‌باشد. درصد بالای این پیگمنت در آستری فوق باعث می شود که یک قشرکامل از فلز روی معلق در رنگ سطح مورد

نظر را کاملاً بپوشاند. رنگ مذکور نسبتاً سریع خشک میشود و قشر خشک آن تا میزان 100میکرون توصیه میگردد.

مشخصات فنی :

نوع رنگ: اپوکسی دوجزئی ‌غنی از پودرروی

نوع پیگمنت: پودر روی

براقیت: نیمه مات

پوشش:(فام سفید) 8-6 مترمربع بر لیتر

نرمی ذرات: 45-35 میکرون

گرانروانی جزء A :200s

زمان خشک شدن در 25 درجه سانتیگراد:

1- زمان خشک شدن اولیه: 40-30 دقیقه

2- زمان خشک شدن کامل: 24ساعت

3-سخت شدن نهائی : 7روز

عمر رنگ پس از اختلاط: 30ساعت

دانسیته جزءg/cm³1.569 :A

رقیق کننده :20000-SO

دانسیته جزء g/cm³ 0.88 :B

اعمال پوشش مجدد : 8 تا 24 ساعت پس از اعمال آستری

ضخامت قشر خشک رنگ: 25 الی 100 میکرون نسبت

اختلاط رنگ وسخت کننده: 4به 1(وزنی) زمان

درصد مواد جامد: 70%

نگهداری درانباردرشرایط مناسب: 12ماه

طریقه استفاده ونگهداری :

پس از آماده سازی سطح به یکی از روش های معمول که بهترین آن سند بلاست مطابق با استاندارد سوئدی sa2 ½ می‌باشد و تمیز کردن

سطح از بقایای بجامانده از آماده سازی ، رنگ سخت کننده را به نسبت لازم مخلوط نموده و پس از هم زدن کافی و رقیق نمودن با تینر

مربوط حدود30 دقیقه به حال خود گذارده و سپس استفاده نمائید . روش اعمال اگرچه با قلم‌مو و اسپری معمولی می‌باشد ولی اسپری بدون

هوا(ایرلس) مناسب ترین‌راه می باشد. پس از اتمام کار ابزار رنگ آمیزی را با تینر مخصوص حتماً تمیز نمائید.

آستری فوق را می‌توان در محیطی سرپوشیده و در شرایط مناسب حداکثر به مدت 12ماه نگهداری کرد.