رویه اپوکسی پلی آمید

اپوکسی

این رنگ بر پایه رزین‌های اپوکسی شامل بیسفنل A و سخت کننده پلی‌آمینوآمید ساخته شده وچسبندگی و قابلیت انعطاف و

براقیت بسیار عالی بر روی سطوح فولادی ، آلومینیومی ، بتونی ، چوبی و غیره از خود نشان می‌دهد.

مشخصات فنی :

نوع رنگ : دو جزیی – رویه

فام : سفید ( در انواع فامها طبق سفارش قابل ساخت است)

براقیت : براق

درصد مواد جامد: 2 ± 65

زمان خشک شدن در 25 درجه سانتیگراد :

1)خشک شدن اولیه 2-1ساعت

2 )خشک شدن میانی 4-3ساعت

3 )سخت شدن کامل 7روز

نرمی ذرات : 10میکرون

گرانروانی : 200 ثانیه

براقیت : 95_80

وزن مخصوص : g/cm³27/1

پوشش:(فام سفید)8 متر مربع بر لیتر

ضخامت قشر خشک رنگ: 40 -30میکرون

عمر رنگ پس از اختلاط با سخت کننده : 12-10ساعت

نسبت اختلاط رنگ با سخت کننده: 4به 1وزنی

رقیق کننده : So -20000

طریقه استفاده و نگهداری :

سطح مذکور را بوسیله یکی از روشهای معمول آماده سازی نموده بطوریکه هیچگونه آثاری از روغن، چربی،لایه‌های رنگ و

بقایای رنگ های قبلی،گرد و غبار و غیره روی سطح وجود نداشته باشد . پس از آماده سازی کامل، رنگ و سخت کننده را به

نسبت چهار به یک وزنی مخلوط کرده و سپس استفاده نمایید . اعمال این رنگ بوسیله اسپری ، اسپری بدون هوا(ایرلس) ، قلم

مو و رول امکان پذیر می‌باشد. ابزارکار را حتما” پس از رنگ آمیزی با تینر مخصوص اپوکسی تمیز نمائید . رنگ فوق را می

توان در شرایط مناسب انبارداری حداکثر به مدت 12 ماه نگهداری کرد.