اپوکسی پلی آمید

رنگ اپوکسی پلی آمید MIOX

این رنگ که متشکل از رزین اپوکسی ، هاردنرپلی آمید و حاوی پیگمنت MIOX می باشد بعنوان آستری ولی ترجیحا” بعنوان

لایه میانی جهت سطوح سازه های صنعتی مورد استفاده قرارمی گیرد . از مقاومتهای بسیار خوب در مقابل عوامل جوی و

شرایط نیرو گاهی برخوردار است و به دلیل ساختار اکسید آهن بکار رفته درآن از نفوذ رطوبت و گازهای موجود به سطح فلز

بخوبی ممانعت می کند . ازدیگر خواص خوب این محصول تقویت مقاومت های مکانیکی سیستم رنگ اعمال شده روی سطح

می باشد. این رنگ روی آستری هایی از نوع اپوکسی پلی آمید و واش پرایمرهای از نوعP V B و همچنین آستری های زینک

سیلیکات قابل استفاده و اعمال می باشد و به عنوان لایه نهایی روی این رنگ بنا به شرایط سیستم های اپوکسی یا پلی اورتان

پیشنهاد می گردد .

مشخصات فنی :

نوع رنگ : دو جزئی

نرمی ذرات:35_45 میکرون

پوشش: (فام سفید) 8_6 متر مربع به ازای لیتر وزن

مخصوص : جزء.0.88 g/cm³ : B جزء 1.569 g/cm³ :A

ضخامت فیلم خشک : 75-20 میکرون

درصد مواد جامد : 75-70

زمان خشک شدن سطحی : تا 2 ساعت

رنگ آمیزی مجدد: 24-12 ساعت نسبت

زمان خشک شدن عمقی : تا 12 ساعت

زمان سخت شدن نهایی : 7 روز

اختلاط رنگ با سخت کننده:4 به 1 وزنی

نکات قابل توجه در هنگام اعمال :

اگر بعنوان آستری اولیه مصرف می شود آماده سازی سطح درجه استاندارد SA 2 ½ ضروری می باشد و اگر بصورت لایه

میانی مورد استفاده قرارمی گیرد زمان توصیه شده جهت فاصله بین لایه ها 12 الی 24 ساعت رعایت گردد . در دمای محیط

بین 40-5 درجه اعمال شود و توجه شود که سطح مورد رنگ آمیزی دمایی حدود ارقام مذکور داشته باشد . ضمنا” بعلت وزن

مخصوص بالای رنگ لازم است به هنگا م اعمال از اختلاط به نحو مطلوب اطمینان حاصل کرد .