معرفی کلیه محصولات و کاربرد

کاربرد محصول

خواص
محصول

نام
محصول

حفاظت
تجهیزات فلزی پالایشگاهی و پتروشیمی ‌و
نیز سطوح بتونی، فولادی و سیمانی و

چسبندگی
مناسب، مقاومت در محیط شیمیایی

رنگ
رویه اپوکسی پلی آمین

حفاظت
از تجهیزات مدفون در خشکی کف و بدنه کشتی، تانکر آب،
برجهای خنک کننده و…

چسبندگی
بسیار خوب، مقاومت شیمیایی، قابلیت اجرا در
چند لایه و ایجاد ضخامت بالا

رنگ کولتار اپوکسی
پلی آمین

حفاظت
از سطوح خارجی مخازن، لوله تجهیزات پتروشیمی،
پالایشگاهی و سطوح بتونی، فولادی و
شیمیایی و

مقاومت
نسبت به خراش و سایش، فیلم مقاوم در برابر عوامل خورنده،
چسبندگی بالا،
VOC کم

رنگ
اپوکسی پلی آمین

HS/HB

حفاظت
تجهیزات پالایشگاهی، پتروشیمی ‌و
به عنوان لایه
میانی

مقاومت
شیمیایی بالا، چسبندگی بسیار خوب، مقاوم در
برابر عوامل خورنده

رنگ میانی
اپوکسی پلی آمین

به
عنوان لایه میانی در حفاظت از تجهیزات
پالایشگاهی، پتروشیمی ‌و
 

مقاومت
شیمیایی مناسب، چسبندگی مناسب،
   VOC  کم

رنگ
میانی اپوکسی پلی آمین

HS/HB

حفاظت
از سطوح فلزی، سازه‌های پتروشیمی،
پالایشگاهی و

پوشش ضد خوردگی، چسبندگی
بسیار خوب

آستر اپوکسی
پلی آمین زینک کرومات- اکسید آهن

به
صورت تک یا چند لایه، پوشش سطوح فلزی مخازن و سازه‌های
فلزی پتروشیمی، پالایشگاهی و

مقاوم
در برابر آب داغ و بخار آب داغ، چسبندگی بالا، مقاومت
شیمیایی مناسب

رنگ
اپوکسی فنولیک پلی آمید

سطوح
بتونی، فولادی و سیمانی، سطوح مخازن و سازه‌های
فلزی پتروشیمی، پالایشگاهی و

مقاومت نسبت به خراش و
سایش، چسبندگی بالا، انعطاف پذیری بالا

رنگ رویه
اپوکسی پلی آمید

پوشش
تجهیزات مدفون در خاک، تانکر‌های آب، مخازن آب شور و

مقاوم
در برابر عوامل خورنده، اعمال در ضخامت بالا

رنگ کولتار
اپوکسی پلی آمید

سطوح
فولادی و سازه‌های صنعتی لوله مخازن و…

مقاومت در برابر عوامل
خورنده،
VOC کم،
چسبندگی مناسب، مقاوم در برابر سایش

رنگ رویه
اپوکسی
MIO HB/HS

سطوح
مخازن، لوله، سازه‌های صنعتی، سطوح بتونی، فولادی،
سیمانی، مخازن آب آشامیدنی و

مقاوم
به خراش و سایش، غیر سمی، چسبندگی بسیار مناسب

رنگ
رویه اپوکسی پلی آمید
HB

سطوح
مخازن، لوله، سازه‌های صنعتی، سطوح بتونی، فولادی،
سیمانی، مخازن آب آشامیدنی

مقاوم به خراش و
سایش، درصد جامد بالا، چسبندگی بسیار مناسب

رنگ رویه
اپوکسی پلی آمید
HS

پوشش
تجهيزات مدفون در خاک، تانکرهای آب، مخازن آب شور، خطوط لوله و

مقاوم
در برابر عوامل خورنده، جامد حجمی‌بالا، چسبندگی بسيار خوب، مقاوم
در برابر شرايط مدفون در خاک

رنگ
کولتار اپوکسی پلی آميد
 MIO

به
عنوان لايه ميانی سطوح مخازن، خطوط لوله تجهيزات پتروشيمی ‌پالايشگاهی
و

چسبندگی بالا، مقاومت
مناسب در برابر عوامل خوردگی، صرفه اقتصادی

رنگ ميانی
اپوکسی پلی آميد

 

کاربرد
محصول

خواص
محصول

نام
محصول

به
عنوان لايه ميانی سطوح فلزی پل‌ها، خارج لوله، مخازن و تجهيزات
پالايشگاه و پتروشيمی ‌و

مقاومت در برابر عوامل
خورنده، مقاومت فرسايشی، چسبندگی بسيار خوب، قابليت اجرا با ضخامت
بالا

رنگ ميانی
اپوکسی پلی آميد

MIO

به
عنوان
Tie Coat قبل از
اعمال رنگ ميانی بر سطوح آستر پرزدار، سطوح خارجی لوله، مخازن و

مقاومت
در برابر عوامل خورنده، چسبندگی بسيار خوب، اجرا با ضخامت کم و ايجاد
بستری مناسب جهت اعمال رنگی ميانی

رنگ
ميانی اپوکسی پلی آميد

MIO
اخرايی

آستر
سطوح فلزی سازه‌های دريايی، نفت، گاز، پتروشيمی‌در
محيطهای سخت و خورنده و

مقاومت
خوردگی بسيار بالا، حفاظت کاتدی سطح فلز، چسبندگی بسيار خوب، لحاظ
شدن استاندارد
sspc
paint-20

آستر زينک ريچ
اپوکسی پلی آميد

آستر
سطوح فلزی سازه‌های دريايی غير مغروق، خطوط لوله و

مقاوم
در برابر عوامل خورنده، چسبندگی بسيار خوب، خواص مکانيکی مناسب

آستر
اپوکسی پلی آميد زينک فسفاتی

آستر
سطوح فلزی سازه‌های دريايی غير مغروق، خطوط لوله، تجهيزات
نفت، گاز، پتروشيمی ‌و

مقاوم در برابر عوامل
خورنده، چسبندگی بسيار مناسب، خواص مکانيکی مناسب

آستر اپوکسی
پلی آميد زينک کرومات

آستر
سطوح فلزی سازه‌های دريايی غير مغروق، خطوط لوله، تجهيزات
نفت، گاز، پتروشيمی

مقاومت
بسيار بالای خوردگی، چسبندگی بسيار خوب،
  VOC کم،
صرفه اقتصادی

آستر
اپوکسی پلی آميد

MIO,HS/HB

آستر
سطوح فلزی سازه‌های دريايی غير مغروق، خطوط لوله، تجهيزات
نفت، گاز، پتروشيمی

مقاومت خوردگی بالا،
چسبندگی بسيار خوب، پوشش مناسب

آستر اپوکسی
پلی آميد اکسيد آهن زينک کروماتی

پوشش سطوح
بتنی، پارکینگ، سالن های تولید مواد دارویی
و بهداشتی و…

 

مقاومت
سایشی، فشاری و شیمیایی بسیار
عالی

 

کفپوش اپوکسی

 

به
عنوان پرایمر روی سطوح سیمانی،سطوح بتنی،سطوح
گچی قبل از اعمال لایه بعدی

 

گرانروی
بسیار پایین، قابلیت نفوذ عالی در خلل و فرج بتن

 

پرایمر بتن اپوکسی

 

همترازی
سطوح زیر کار، پر نمودن درزها، حفره ها شکا ف ها و تسطیح سطوح
ناهموار

 

مقاومت
سایشی، فشاری و شیمیایی بسیار
عالی

 

بتونه اپوکسی

 

سرویس
های غوطه وری در آب

مقاومت حرارتی و
حلالی بسیار بالا

آستر زینک اتیل سیلیکات

 

آستر
سطوح فلزی سازه‌های دريايی، نفت، گاز، پتروشيمی‌ در
محيطهای سخت و خورنده و

مقاوم
در برابر عوامل خورنده، چسبندگی بسيار خوب، خواص مکانيکی مناسب

آستر ضدخوردگی پلی یورتان

 

 

کاربرد
محصول

خواص
محصول

نام
محصول

به
عنوان لايه ميانی سطوح مخازن، خطوط لوله تجهيزات پتروشيمی ‌پالايشگاهی
و

چسبندگی
بسيار خوب، اجرا با ضخامت کم و ايجاد بستری مناسب جهت اعمال رنگ
رویه

رنگ میانی پلی یورتان

 

 

رنگ
آميزی ماشين آلات صنعتی، سازه‌های فلزی، سطوح
خارجی مخازن، لوله‌های انتقال نفت و گاز، پالايشگاهها و
پتروشیمی

مقاوم به خراش و
سایش، مقاومت بسیار بالا به تابش نورخورشید

 

رنگ رویه پلی یورتان

 

لاک
نهایی بر روی سطوح رنگ آمیزی شده

مقاوم
به خراش و سایش، مقاومت بسیار بالا به تابش نورخورشید

 

کلر پلی یورتان

 

برای
نفوذ در خلل و فرجها و ایجاد پوشش و چسبندگی بیشتر مورد
استفاده قرارمیگیرد
.

 

گرانروی
پایین، قابلیت نفوذ عالی

 

پرایمر زیرکار اکریلیک

  

رنگ
آمیزی فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

مقاومت
فوق العاده در برابر سايش،

مقاومت
در برابر اشعه خورشيد، پوشش عالی

رنگهای اکریلیکی (براق، نیم براق و مات)

 

 

رنگ
آمیزی و تزیین جداول و معابر شهری

چسبندگی و دوام
بسیار طولانی برروی سطوح بتونی، مقاومت عالی به
نور خورشید و عوامل جوی

 

رنگ جدولی اکریلیکی

 

جهت خط‌کشی
جاده و استفاده روی سطوح آسفالت و بتونی

 دارای زمان خشک شدن و مقاومتهای
سایشی، جوی و رطوبتی خوب

 

رنگ ترافیک

 

صنایع
فلزی، لوازم خانگی، صنایع خودرویی و…

مقاومت بسیار خوب مکانیکی
مانند سختی ، انعطاف پذیری ، مقاومت درمقابل ضربه و خراش و هم
چنین ازمقاومت‌های مناسب شیمیائی

 

رنگهای
کو ره ای

 

جهت پوشش
دهی ماشین آلات ، مخازن، رادیاتورها، شبکه های
گازرسانی

چسبندگی
بسيار خوب، اجرا با ضخامت کم

رنگ مقاوم
حرارت تا
°C250

 

جهت
پوشش مخازن، رادیاتورها، شبکه های گازرسانی

چسبندگی بسيار خوب،
اجرا با ضخامت کم

رنگ مقاوم
حرارت تا
°C400

 

جهت پوشش
دهی ماشین آلات، شبکه های گازرسانی و تاسیساتی
که معمولاً با حرارت های بالا تا (
°C600) در تماس   می باشند

 

چسبندگی بسيار خوب،
اجرا با ضخامت کم

 

رنگ مقاوم به حرارت تا

°C600

 

 

کاربرد
محصول

خواص
محصول

نام
محصول

حفاظت
از سازه های فلزی در محیط های نیمه صنعتی

مقاومت به عوامل
جوی و رطوبتی،

خواص مکانیکی
خوب

 

آستری
آلکیدی بلند روغن

 

جهت
پوشش سطوح فلزی وبه منظور افزايش مقاومت فلز

مقاومت
خوب در مقابل خوردگي در شرايط جوي مختلف و رطوبت

آستری
ضدخوردگی آلکیدی بلند روغن

 

به عنوان
آستري ضد خوردگي كاربرد بسيار گسترده‌اي بر روي سازه‌هاي فلزي در برابر
خوردگی دارد.

مقاومت جوي و رطوبت خوبي
داشته و سطح فلز را در مقابل آنها به خوبي محافظت

 

ضدزنگ
آلکیدی

 

حفاظت خوردگی
از سازه های فلزی در محیط های نیمه صنعتی

زمان
خشک شدن بسیار مناسب، چسبندگی عالی، دارای خاصیت
ضدخوردگی

آستری
ضدخوردگی سریع خشک آلکیدی

برای
آستر نمودن داخل و خارج ساختمان

چسبندگی فوق العاده
روی کلیه سطوح فلزی، آجری، چوبی،
سیمانی و گچی

 

پوشش
زیرین

جهت اعمال
لایه نهایی روی سازه های صنعتی

زمان
خشک شدن سریع، انعطاف پذیری و خمش عالی

رویه
صنعتی سریع خشک

جهت
اعمال روی سازه فلزی،پل و سوله ها بيرون

ازساختمان  که در مقابل تابش نورخورشيد
و بارش باران قرار دارند.

چسبندگی مطلوب برروی
سطوح فلز

مقاومت بالا در مقابل خورندگی،

مقاومت مطلوب در برابر تابش
نورخورشيد و باران

 

رنگ سوله

 

رنگ
آمیزی جداول بتنی

  چسبندگی بالا، زمان
خشک شدن سریع

    
مقاومت در برابر سایش و

        
بازتاب نور مطلوب

 

رنگ جدولی
آلکیدی

 

سطوح
داخلی و خارجی ساختمان و کلیه سطوح چوبی، فلزی، گچی
و….

زمان خشک شدن مناسب، قدرت
پوشش خوب، پایداری بالا در برابر عوامل جوی

 

رنگ
روغنی نیمه براق

 

سطوح
داخلی و خارجی ساختمان و کلیه سطوح چوبی، فلزی،
گچی و….

براقیت
بسیار خوب، مقاومتهای مناسب در برابر                شرایط جوی و
رطوبتی بوده و از ثبات نوری بسیار     خوب

 

رنگ
روغنی براق

 

سطوح
فلزی، چوبی، سیمانی و گچی بوده و جهت مصارف داخل
یا خارج ساختمان

مقاومتهای مناسب در
برابر شرایط جوی و رطوبتی بوده و قادرند سطوح مات بسیار
زیبایی را بوجود آورند

 

رنگ
روغنی مات

 

 

لایه
رویه در قالب یک سیستم تزئینی و محافظتی
برای سطوح بیرونی سازه های چوبی در محیط
های ساختمانی بکار می رود

 

 

 

زمان
خشک شدن مناسب، براقیت بالا و ویسکوزیته مناسب

 

جلای
آلکیدی

 

 

کاربرد
محصول

خواص محصول

نام محصول

جهت
رنگ آميزي ماشين آلات و تجهيزات اداري، كابينتها، صفحات فلزي و

به
خوبی بر روي فلز می چسبد و سطحی يکدست با نما و نقوش زيبا
ايجاد می نمايد

 

رنگ چکشی

 

 

نمای
مناسب وزیبا برای داخل و خارج ساختمان

مقاومت جوی و
استحکام بالا، قابل شستشوی

فوق العاده

کنیتکس
اکرولیک پایه آب

 

 

نمای
مناسب و زیبا برای داخل و خارج ساختمان

مقاومت
جوی و استحکام بالا و قابلیت شستشوی فوق العاده

کنیتکس
روغنی

(پایه
حلال)

 

 

پوشش مناسب برای
داخل و خارج ساختمان

مقاومتهای مناسب در
برابر شرایط جوی و رطوبتی قابلیت شستشوی
وسایش بالا

 

پلاستیک
ممتاز

 

 

پوشش مناسب برای
داخل و خارج ساختمان

مقاومتهای
مناسب در برابر شرایط جوی و رطوبتی

پایداری
و ماندگاری بالا

نیم
پلاستیک ممتاز (نگارین)

 

 

پوشش  مناسب برای داخل و خارج ساختمان

مقاومتهای مناسب در
برابر شرایط جوی و رطوبتی

پایداری و
ماندگاری بالا

نیم
پلاستیک درجه1 (شقایق)

 

 

پوشش  مناسب برای داخل و خارج ساختمان

مقاومتهای
مناسب در برابر شرایط جوی و رطوبتی

پایداری
و ماندگاری بالا

نیم
پلاستیک درجه 2 (صبا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیگر
محصولات شرکت پارس اطلس شیمی


انواع تینرهای روغنی:  تینر1000، تینر 2000

انواع تینرهای فوری: تینر10000، تینر 12000 ، تینر
15000، تینر 20000، تینر اپوکسی، تینر پلی
یورتان و…

انواع پرایمرهای زیر کار: پرایمر اکرولیک زیر کار،
روغن الیف زیر کار و…

انواع آسترهای درزگیر: آستر درزگیرهای اکرولیک
(پایه آب و پایه حلال)

انواع عایق های رطوبتی رزین سنگ چسب بتون چسب کاشی با قابلیت چسبندگی و ماندگاری بالا  چسب چوب با قابلیت چسبندگی عالی،  انواع بتونه های پلاستیک، روغنی، اکرولیک