آستر کوره ای آلکید آمین

آسترکوره‌ای الکیدآمین
این آستر بر پایه اختلاطی از رزین‌های الکیدی‌ و آمینی تولید و عرضه می‌گردد . ازخواص بسیار خوب مکانیکی مانند سختی ، انعطاف پذیری ، مقاومت درمقابل ضربه و خراش و هم چنین ازمقاومت‌های مناسب رطوبتی وشیمیائی برخوردار است . اجزاء مصرفی آن از ثبات قابل توجه حرارتی بهره‌مند بوده و لذا بعنوان پوشش‌های حفاظتی جهت سطوح فلزی ، مصنوعات صنعتی و خانگی بسیار مناسب می‌باشد . فرمولاسیون این رنگها بر اساس آخرین دستاوردهای علمی ونتایج عملی تحقیقات کاربردی بسیار طولانی در آزمایشگاه مجهز شرکت سیکلمه و بر مبنای نیاز مصرف کننده با درجه پخت در دمای بین C 120-180 قابل ساخت و عرضه می‌باشد .
مشخصات فنی:
نوع رنگ: آسترکوره ای
براقیت: مات
وزن مخصوص: g/cm³ 38/1
گرانروانی : 140ثانیه با کاپ (4)DIN 53211
نرمی ذرات: 20میکرون
درصد مواد جامد : 63
میزان پوشش: m²/lit3/11
سختی: H2
چسبندگی: B5
طریقه استفاده و نگهداری :
ابتدا سطح مورد نظر را باروشهای متداول نظیر چربی گیری و فسفاته کردن وسند بلاست و… عاری از هر گونه چربی و گریس وزنگ و … نمایید. سپس آستری فوق را با تینر مناسب این شرکت رقیق و با پیستوله بر روی سطح اعمال کنید . سطوح رنگ آمیزی شده را حدود 10 دقیقه جهت انجام تبخیر سطحی در محیط قرار داده سپس در کوره ای به دمای 160 -180 درجه سانتیگراد قرار داده و به مدت 20 – 15 دقیقه پخت نمایید . توجه کنید قبل از اعمال رنگ رویه باید قطعه آستری دار را سمباده زده سپس اقدام به تمیز نمودن سطح از بقایای بجا مانده از سمباده کاری نمود . آستر فوق را می توان در محیطی سر پوشیده و درشرایط مناسب حداکثر به مدت 12 ماه نگهداری کرد . ضمناً در صورت تقاضا جهت پاشش به روش الکترو استاتیک قابلیت هدایت الکتریکی آستر به میزان مورد نیاز از طرف تولید کننده تنظیم خواهد گردید . و همچنین بر اســــاس نیاز مشتری آستری فوق بصورت WET ON WET فرموله می شود .
قیمت رنگ به ازای هر کیلو: