ترافیکی جدولی

رنگ تخصصي جدولی

معرفي و كاربرد:

پوشرنگ جدولي پارس اطلس شيمي بر پايه رزين هاي آكريليك ترموست يك جزئي وآلکیدی و بر اساس آخرين فرمولاسيون موجود در صنايع رنگسازي و سازگار با آب و هواي مناطق مختلف تهيه شده.
اين رنگ داراي زمان خشك شدن دوام و چسبندگي مناسبي بوده وپايداري خوبي در برابر عوامل جوي از خود نشان ميدهد.لذا جهت محيط هاي داخلي و خارجي وكليه سطوح هاي فلزي و چوبي و گچي و سيماني و آجري پيشنهاد ميشود.

ويژگي ها:
100درصد قابل شستشو
داراي زمان خشك شدن مناسب
قدرت پوشش بسيار عالي
مقاوم در برابر سايش
مقاوم در برابر اشعه خورشيد و ماوراء بنفش

مشخصات فني(فام سفيد)در شرايط25درجه سانتي گراد:
پوشش تئوري: 10-8 متر مربع
زمان خشك شدن سطحی: حداكثر2 ساعت
براقيت بعداز 24ساعت: (تحت زاويه60درجه): حداقل50
نقطه اشتعال: 38درجه سانتي گراد
روش اعمال: قلم مو-غلتك و پيستوله